Du kan når som helst slette brukeren din her på nettbutikken vår.  Vi vil fortsette å lagre informasjon knyttet til konkrete kjøp, i tråd med myndighetenes krav om dokumentasjon ifbm. regnskap.

Evt. nyhetsbrev du er påmeldt blir ikke berørt av slettingen, og du må selv melde deg av dette om du skulle ønske det.